Vinterförberedelser hos djuren

vinterboa-020

Djuren är tillbaka i sina vinterhagar med ordentligt halmade vindskydd och hus.

Under betessäsongen flyttar vi runt djuren på museiområdet för att de ska få beta grönt gräs så mycket som möjligt och hålla våra skogsbackar fina. Vi sätter upp tillfälliga hägn och flyttar dem vartefter. Kor, hästar och får betar våra ängar och grisarna får böka på trädorna. En del av fåren är också ute i staden som naturvårdare under sommaren. Betessäsongen slutar i mitten av oktober. Då halmar vi upp alla djurhus och flyttar tillbaka dem till vinterhagarna.

vinterboa-076

Djuren har fri tillgång till sina hus och kan gå in och ut som de vill.

Eftersom djuren trivs ute även när det är snö och kallt så kan våra besökare se dem ute precis som vanligt även under vinterhalvåret. Djuren har fri tillgång till sina hus och kan gå in och ut som de vill.

Parasitkoll

När betessäsongen är slut är det dags för parasitkoll. Parasiter kan bli ett problem när man har djur som går i samma hagar från år till år. Bästa sättet att undvika dem är att ha flera olika hagar att växla mellan. Kan hagarna vila ett år eller två så är de flesta parasiter borta och man kan släppa sina djur på ett friskt och fint bete igen. En annan bra lösning är att växla med olika slags djur i olika hagar från år till år eftersom många av parasiterna är djurspecifika och inte smittar mellan olika djurslag.

track800

Träckprov tas varje vår och höst som sedan skickas vidare till analys.

Vi kollar alltid parasitläget hos djuren på våren och hösten genom att ta träckprov som skickas på analys. Sedan rådgör vi med veterinär och avmaskar vid behov.

Eftersom museiområdet är begränsat och vi har ganska många djur så blir det bara ett fåtal hagar som får vila helt under vintern. I stället får djuren byta hagar med varandra. Det som förra året var hästarnas vinterhage blir i år vinterhage till kor och får och tvärt om.

Museibonden Elin

En kålgård eij at räkna- en avhandling om kålgårdar och köksväxter

p1010051

Bondgårdens kålgård på Vallby friluftsmuseum

Nu är den klar – Karin Hallgrens efterlängtade avhandling om kålgårdar, En kåhltäppa eij at räkna – köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem. Karin har studerat de svenska böndernas köksväxtodling under 1700-talet och dess roll i jordbrukssystemet.  Hon har studerat större delar av Götaland och Svealand och tittat på förekomst, lokalisering, storlek, innehåll, hur odlingen gick till, vem som odlade, inställningen och betydelsen.

Ett viktigt resultat är att köksväxtodling var vanligt förekommande hos 1700-talets bönder. Detta har tidigare inte varit utrett. Dessutom har Karin kunnat visa på att kålgården och dess grödor hade en betydelsefull roll. Det lades ned mycket arbete på den och en betydande del av gårdens gödsel spreds där. Att odla en varierad kompott av olika köksväxter gav dels en variation i kosten men det spred också riskerna. Om någon gröda drabbades av sjukdomar eller torka så kunde alltid någon annan klara sig. Det handlade om att sprida riskerna för att överleva.

Den visar också på en intressant detalj som att en gård kunde ha både kål- och kryddgård och att kryddgårdarna låg närmare bebyggelsen än kålgårdarna. De kunde även ha olika jordmån, innehålla olika grödor och kryddgården ansågs mer arbetskrävande än kålgården. Så kanske skulle kålgården på museets bondgård bli en kryddgård istället och en ny kålgård förläggas på ett större avstånd från gården. Det här är vad som är så spännande med forskning – när vi genom den får ny information och mer kunskap som vi kan använda för att göra museet mer intressant och historiskt.

Jag har bloggat om Karins kålgårdar tidigare:

Länk till tidigare inlägg om Karins kålgårdar.

Karin är hortonom och har genomgått sin forskarutbildning vid Avdelningen för agrarhistoria vid SLU, Uppsala. Hennes avhandling finns både i tryckt och elektronisk version, den senare har ISBN 978-91-576-8697-.

Länk till Sveriges lantbruksuniversitet och Karin Hallgrens En kåhltäppa eij at räkna – köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem.

Orangörskurs – fortbildning för trädgårdsmästare

Orangeriet på Gunnebo slott under uppbyggnad.

Orangeriet på Gunnebo slott under uppbyggnad.

Förra veckan var jag på orangörskurs på Gunnebo slott, tillsammans med trädgårdsmästare från slott, museer och handelsträdgårdar runtom i Sverige. På Gunnebo byggs nu det mest intressanta trädgårdsprojektet – Gunnebos orangeri som återuppbyggs med metoder och utformning som det var när det byggdes första gången på 1700-talet. Ett byggnadsvårds- och trädgårdsprojekt som innehåller massor av utmaningar och som är väldigt intressant att följa.

Delar av citrussamlingen från Schönbrunn, Wien

Delar av citrussamlingen från Schönbrunn, Wien

Orangörskursen handlade förstås om orangerier och dess växter. En kurs som började med att vi fick provsmaka citrusar direkt från citrussamlingen i Schönbrunns orangeri i Wien. Sen fortsatte det med föreläsningar om historia och utveckling av orangerier både i Europa och i Sverige, om växterna både förr och om de som idag används i inglasade miljöer, om Schloss Seehoffs orangeri och dess citrussamling, studiebesök i Trädgårdsföreningens palmhus och Botans växthus med biologiskt växtskydd på schemat och så workshops med beskärning och omplantering av Gunnebos citrusväxter.

Beskärning av Gunnebos citrusträd av Oliver Laufer, Scloss Seehof

Beskärning av Gunnebos citrusträd av Oliver Laufer, Scloss Seehof

dsc_0102

 

 

 

 

 

 

 

Orangerierna och dess växter har varit trädgårdens mest skinande statussymbol. I Sverige började orangerier anläggas och byggas vid mitten av 1600-talet vid adelns slott och herresäten. Den absoluta lyxen var att visa upp sina fruktbärande citrusträd och servera dem vid banketter och andra festligheter. Men det var, och är, många odlingsfaktorer och teknik som trädgårdsmästaren måste behärska för att få orangerierna att blomstra. Orangörskursen på Gunnebo är ett steg på vägen för oss trädgårdsmästare idag.

dsc_0122

 

Vallbys Gestrikefår – naturvårdare i staden

Nu har våra Gestrikefår kommit hem till museet igen! Hela sommaren har de betat runt omkring i staden och gjort fint i markerna.

Skötsel av stadens naturområden

far-flock

Gestrikefåren deltar i skötseln av stadens naturområden.

Sedan 10 år tillbaka deltar Gestrikefåren i skötseln av stadens naturområden. Man hade då genomfört en inventering av den biologiska mångfalden i stadsnära naturmarker i Västerås. Flera av dem var ganska igenväxta och man ville öppna upp dem, göra dem mer tillgängliga och återskapa den biologiska mångfald som en gång funnits i markerna.

 

Ett antal områden som bedömdes ha god potential valdes ut och prioriterades. De boende i berörda områden tillfrågades och informerades. I början fanns många olika åsikter om hur det skulle fungera och genomföras.

Nu har betet genomförts under en ganska lång tid och vi har fått till ett fungerande samarbete med Tekniska nämnden som beställare och AMA Arbetsmarknad som utför större delen av det praktiska arbetet. Vi har också hunnit se en hel del resultat i form av ökad mångfald och öppna, tillgängliga marker. Att fåren engagerar boende i områdena på ett positivt sätt märker vi både på det bemötande vi får när vi är ute vid hägnen och på telefonsamtal från intresserade som hör av sig.

Det praktiska arbetet

Det praktiska arbetet går till så att ett arbetslag från AMA sätter upp stolpar och stängsel dagarna innan fåren släpps på betet. När hägnet är klart och det är dags för fåren att komma och göra sitt jobb så är vi som sköter om fåren med. Vi lastar dem i vår egen djurtransport och kör dit dem. Den dagliga skötseln och tillsynen ute i hägnen utförs av arbetslaget från AMA som vid behov kontaktar oss museibönder.

Stängt till hägnen när djuren betar

När en yta är färdigbetad sätts ett nytt hägn upp på nästa ställe och djuren flyttas. För att de nybetade ytorna ska bli tillgängliga igen så snart som möjligt tas hägnen bort direkt när djuren flyttats, ofta redan samma dag.

Hägnen är inte öppna eller tillgängliga under tiden som fåren betar. Det är viktigt att de har lugn och ro och kan känna sig trygga. Vid varje hägn finns kontaktuppgifter till ansvariga för djur och hägn. Där finns också information om de äldre husdjursraserna som är en del av museets Levande samlingar.

Fåren hemma på friluftsmuseet

elin-far

Museibonden Elin.

Nu i år har fåren betat färdigt för säsongen och flyttat hem till oss på museet igen. Här får de beta grönt gräs ett tag till innan det är dags för klippning och sedan betäckning. När betet här börjar tryta flyttar de upp till sitt vinterhägn tillsammans med våra kor. Där kan man se dem hela vintern eftersom vi inte stallar in dem utan de går in och ut i fårhuset som de vill fram till lamningen i mars-april.

 

Museibonden Elin

Jenny Lind

Melonen Jenny Lind

Melonen Jenny Lind

Nu har vi smakat på Vallbys allra första melon. Vi har försökt några år men det har aldrig gått bra. Egentligen har det kanske inte gått bra i år heller för plantorna har sett eländiga ut och ville aldrig komma igång. Men det glöms när det äntligen börjar utvecklas frukter. Nu odlar vi dem i varm- eller kallbänk eftersom vi inte har något växthus, vilket kan vara en förklaring.

Igår kunde vi inte vänta längre, utan då skördade vi den första och åt. Kändes nästan högtidligt efter ha läst om alla tusen kilo som handelsträdgårdar producerade runt 1900. Vid Gäddeholms herrgårdsträdgård på 1930-talet producerade de i växthusen som var 250 kvadratmeter 1 000 kg melon, 600 kg tomater, 3 000 kg gurka och 200 kg blomkål. Melon var en av de stora grödorna.

Limegrön och smaskig

Limegrön och smaskig

Vår melon var smaskig men kanske inte den smaksensation vi hade hoppats på och som Runåbergs fröer beskriver. Men helt, helt okej för att inte ha odlats alldeles optimalt, och utomhus. Sorten vi odlat är Jenny Lind som namngavs kring 1850 i USA. Sorten är ursprungligen från Armenien och alltså ännu äldre i odling än 1850. För att tjata om 1850 så var det året som den skönsjungande sopranen, ”Näktergalen från Sverige”, Jenny Lind kom till New York och gjorde succé.

Runåbergs beskriver den som liten, cirka 0,5 kg, kraftigt nätad och den som ”denna unika melon med sitt limegröna kött, så sött och aromatiskt att du vill sjunga”.

Årets Äppeldagar femtonårsjubilerar

vidar

Frukt är roligt, tycker Vidar.

I helgen, 17 och 18 september, är det dags för de årligt återkommande Äppeldagarna på Vallby friluftsmuseum. Missionshuset fylls med frukt som medlemmarna i Västerås Trädgårdssällskap har hjälpts åt att samla in. I år är det ett bra fruktår så det kommer att finnas många olika sorter att titta på.

I helgen så är utställningen öppen mellan 11 och 16. För den som vill få sina äpplen sortbestämda så finns pomolog Sven Levin på plats. Observera att biljetterna till sortbestämningen säljs mellan 11-13, och det kostar 20 kronor per sort. Kom ihåg att det krävs minst fem frukter per sort, detta för att lättare kunna se vad som är sortegenskaper.

Har du ingen möjlighet att komma i helgen så är utställningen öppen måndag till torsdag mellan 13 och 16. Då hålls det öppet med hjälp av trädgårdsföreningens medlemmar och observera att det då inte finns någon pomolog på plats, utan då får du själv jämföra dina sorter med dem som finns insamlade med hjälp av föreningens medlemmar.

Efter det plockas utställningen ned och går vidare till Bürgers växtgård i Köping där du kan se den ännu en tid.

I år firar Äppeldagarna femtonårsjubileum på Vallby och trenden har varit att vi ökat både besökarantal och sortbestämningar under årens gång. Mycket glädjande att intresset för frukt är ökande.

Slutligen ett restips för den fruktintresserade – fredagen den 16 september har Länsstyrelsen i Västmanlands län en resa till Aggarön för en vandring i den hundraåriga fruktträdgården. Om du har möjlighet så missa inte denna kulturhistoriska fruktupplevelse! Se mer information på Länsstyrelsen hemsida.

Ny kombination

Dahlian 'Signe' med grönkål och japansk humle.

Dahlian ‘Signe’ med grönkål och japansk humle.

Dahliorna har varit ovanligt vackra i år, tycker vi. Kanske är det för att de trivs med sina nya kompanjoner. Eller nya, grönkål har vi haft i lådorna förut tillsammans med dahliorna och tyckt att det funkat. Men i år klämde vi in även Japansk humle. Den har slingrat sig runt dahliorna och fungerar nästan som ett stöd och dessutom slänger den sig ned mot marken med sina rankor och döljer lådorna som de står i.

Myskpumpan på väg ut

Myskpumpan Long Island Cheese

Myskpumpan Long Island Cheese

I gurklandet växer det förutom gurka också melon och pumpa i år. Melonen har inte haft någon vidare tillväxt men pumpan växer desto mer och har tagit sig över och genom staketet på sin väg ut på torget.

Pumpan vi valt i år är en myskpumpa, Long Island Cheese heter den. Det är en kulturarvssort som funnits sedan 1824. Den ska ha ett orangerött och smakrikt kött och vara perfekt till pumpapajer. Till formen beskrivs den som plattrund.

Hur formen kommer att bli på den som fastnade på sin väg ut genom staketet återstår att se.

Missa inte årets Pelargonutställning

Smultron och mjölkI helgen blommar det i Missionshuset, för årets Pelargonutställning går av stapeln 13 och 14 augusti. Mälardalens pelargonvänner fyller Missionshuset med vilda arter, blommande sorter i alla färger och doftande underverk. Mångfalden inom pelargonsläktet är stor och den visas denna dag. Kunskapen om växten är lika stor den, så har du några frågor så är det här du kan få svaren. Längtar du efter att fylla dina egna fönster med dessa godingar så hittar du medlemmarnas försäljning utanför Missionshuset.

Efter förra årets utställning mailade Jane från Cornwall och frågade om vi skulle ha någon mer utställning och i år kommer hon, hitlockad av Mälardalens Pelargonvänners utställning. Så Pelargonnördar finns överallt och de är beredda att ta sig en bit för att tillfredsställa sina sinnen. Så vi hälsar Jane välkommen tillsammans med alla er andra. Passa på att få en blomstrande helg på Vallby friluftsmuseum.

Under sommaren är de pelargoner som står i museets fönster utlånade av Mälardalens pelargonvänner.

Tobaksnålen invigd

Tobaksnålen från Smedja Bernström invigd.

Tobaksnålen från Smedja Bernström invigd.

Den första tobaken är nu skördad. För dig som vill läsa mer om tobaken på Vallby så bloggade jag den 14 juli om Prästgårdens tobakstäppa.

I prästgårdstäppan har vi nu skördat de första bladen från den kroatiska sorten. Sorten har vi fått från en av våra trognaste museibesökare som varit med och skördat och visat hur man gör. Bladen är mogna när bladspetsen börjar gulna. Då vrider man av bladet med tummen och samlar dem förskitigt på armen så att de inte går sönder. De blad som sitter allra längst ned är inget att ha, utan de bästa bladen finns i mitten av plantan. Tobaksplantan ska också tjuvas, precis som tomater.

Sen ska tobaken torkas och det gör den hängande på tråd. Men för att få upp tobaken på tråden så behövs en speciell tobaksnål som sticks genom bladstjälken. Vi letade efter en svensk förlaga och fann en i arkivet på Kulturen i Lund. 30 centimeter lång och en centimeter bred. Den har vår smed, Oskar, gjort en kopia av som vi nu har invigt. Det är rent barnsligt roligt med alla dessa specialredskap som funnits inom trädgårdsnäringen, och det var roligt att få använda en alldeles ny tobaksnål för första gången, och man kan ju fundera på när det gjordes en sist.

Tobak på tork

Tobak på tork

Tobaksbladen sätts varannan framsida och baksida på tråden för att få luft emellan och så håller sig bladen mer platta på det sättet. Den kroatiska tobaken kan du nu se hänga på tork i lidret vid bondgården, i någon form av sol och lufttorkning.

Smedja Bernström har smedjan på Vallby i gång under sommaren och där träffar du Oskar.