Nytillskott i fårhagen

bagge

Avelsbaggen Julius från Högbo Bruk har nyligen flyttat in till museet (till vänster).

Avelssäsong hos Gestrikefåren

Sista avelsbaggen är släppt till sina tackor. Efter betäckningen är tackorna dräktiga i 5 månader och hos oss kommer de att lamma under april. Vi försöker alltid planera avelsåret så att de flesta djurungar är födda och har hunnit finna sig till rätta före Vårfesten första söndagen i maj.

Utrotningshotade lantrasdjur

Gestrikefåret är en av våra utrotningshotade svenska husdjursraser. Flera av de äldre husdjursraserna i vårt land är utrotningshotade idag och man arbetar på olika sätt för att bevara dem för framtiden. En anledning till att det finns så få djur kvar är att de inte var tillräckligt effektiva när man gick över till mer storskaligt och industriellt jordbruk. Man korsade istället fram nya specialiserade raser anpassade till moderna produktionssystem.

Förr betydde lantrasdjuren mycket för människorna på landsbygden. Det var den här typen av djur man hade på gårdar som de vi har här på museet. I dag är de en del av ett levande kulturarv och här också en del av museets levande samlingar.

Lantrasdjuren har många bra egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden. De är friska och duktiga betesdjur som tar väl hand om sin avkomma. De har funnits i vårt land under en lång tid och är väl anpassade till vårt klimat. Allt detta gör dem till en viktig genresurs då man inte vet vilka egenskaper som kan komma att behövas i framtiden.

Vad är en genbank?

Lantrasdjuren bevaras idag genom olika föreningar på uppdrag av Jordbruksverket. Det är Föreningen Svenska Allmogefår som arbetar med att bevara just de gamla svenska allmogefårraserna. Genbanken är basen för bevarandearbetet och en stambok över alla renrasiga djur. Våra Gestrikefår ingår i bevarande arbetet och Vallby Friluftsmuseum är en av de genbanker som arbetar med att bevara rasen.  I slutet av 2015 fanns det, enligt genbankernas årsrapporter, 421 gestrikefår.

Avelspussel och nystartade genbanker                      

Det är alltid lite av ett pussel att sitta med alla tackornas genbanksintyg för att se härstamningen och försöka tänka ut vilka tackor som ska gå med vilken bagge. Som väl är så får man alltid bra hjälp från de genbanksansvariga i föreningen allmogefåret!

I år har vi använt två av våra egenuppfödda baggar, Otto och Olof. Vi har också köpt in Julius, en ny avelsbagge från Högbo Bruk, en annan genbank för Gestrikefår. De kommer alla tre att få gå med varsin grupp tackor under några veckor.

Under hösten har vi också sålt flera fina avelsdjur vidare till andra genbanker. Några av dem till alldeles nystartade genbanker som vi hoppas ska upptäcka hur roligt det är med får och hur trevliga just Gestrikefåren är!

Slakt?

Med hösten och vintern kommer också slakten. Även den är en viktig del i bevarandearbetet hur konstigt det än kan låta. Det får bli ett eget blogginlägg framöver!

Museibonden Elin

Vill du läsa mer om Gestrikefår eller någon annan allmogefårras kan du gå in på föreningen allmogefårets hemsida.

Invigning av Nationella Genbankens samling i Alnarp

Invigning

Nu är vi där! Nu har den nya genbanken för vegetativt förökade kulturväxter haft invigning. Nu finns landets skatt av fruktträd, bär, perenner, rosor, lökar & knölar, perenna köksväxter och träd & buskar på plats i genbanken på Alnarp i Skåne. Allt arbete som POM, nationella Programmet för Odlad Mångfald, lagt ned på information, inventering, insamling, utvärdering av det äldre, odlingsvärda växtmaterialet har betalat sig i en helt underbar bank av mumsiga gener och kulturhistoria. Drygt tvåtusen växter har valts ut på grund av sin unikhet, sin historia och vissa även för sin smak.

I strålande sol invigdes Genbanken förra veckan. Jag har varit på genbanksfältet ett antal gånger under arbetets gång men jag var så imponerad att få se allt på plats,det ingav en högtidlig känsla. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht stod för den formella invigningen och fick äran att plantera ett päronträd, Sannahedspäronet som är Närkes äldsta.

Genbanken på Alnarp är en skyddad samling men runtom i landet kommer lokala klonarkiv att visa upp växtmaterialet. Vallby har valt att vara klonarkiv för de perenner som kommer från Västmanland och i höst ska cirka tjugo stycken med regional historia planteras ut hos oss.

Ett stort grattis till POM för ett väl genomfört arbete och en vacker genbank, och ett lika stort grattis till alla som framöver kommer att få del av godiset. För växterna ska ut till oss och er för att användas igen, så håll utkik efter Grönt Kulturarv©, varumärket under vilka genbanksväxterna saluförs.

Humlegenbanken på Alnarp

Humlegenbanken på Alnarp

Välkommen till museibondens blogg

Museibonden

Museibönder på Vallby Friluftsmuseum anno 2016.

Vi som skriver den här bloggen heter Elin Rynger, Stina Ek Bredgård och Ulla Fåhraeus. Vi arbetar alla tre som museibönder på Vallby Friluftsmuseum.

Här kommer du att få följa med oss under året i arbetet med aveln och bevarandet av våra äldre lantrasdjur i genbank. I museijordbruket där våra hästar arbetar tillsammans med oss och vi har flera gamla lantsorter i odling. Landskapsvården med betade ängar, höskörd och hamling. Det livslånga lärandet där vi alla förmedlar vår verksamhet pedagogiskt.

Det ska bli jätteroligt att få visa och berätta om vad vi gör här på museet och vi hoppas att  ni vill följa med oss!

Museibonden Elin